Přihláška
na Den Zemědělce Kámen
13.–14. 9. 2017

Výstava a individuální předvádění zemědělské techniky

Termín pro zaslání přihlášky pro plochu A1 je 31. 3. 2017.
Termín pro zaslání přihlášky pro plochy A2, B1, B2, B3, C, D, E  je 31. 7. 2017

Vystavovatel: (*povinné údaje)

Fakturační adresa:

vyplní jen ti co vystavují poprvé

Korespondenční adresa:

mapa

Výstavní plocha Typ plochy Rozměr Plocha v m2 Cena v Kč Cena/m2
A1 Stacionární
s předváděním
40 x 50 40 x 250 12 000
(2 000+10 000)
54 500 5 Kč
A2 Stacionární 40 x 50 2 000 39 500 20 Kč
B1 Stacionární
s předváděním
25 x 20 25 x 50 2 000 37 500 22 Kč
B2 Stacionární 25 x 70 1 750 37 500 22 Kč
B3 Stacionární
se sečením
25 x 20 25 x 50 1 750 37 500 22 Kč
C Stacionární 20 x 20 400 33 500 84 Kč
D Stacionární 10 x 10 100 21 500 215 Kč
E Stacionární 5 x 5 25 9 500 380 Kč
Show traktory, Show manipulátory pro A1, A2, B1, B2, B3 zdarma, pro ostatní vystavovatele jednorázový poplatek 8 000 Kč/5 strojů
První udávaný rozměr expozice (40 m a 25 m) je čelo stánku u asfaltové plochy
Jiné poplatky:
– ozvučení pro individuální předvádění na plochách A1 a B1, B3 zajišťuje výhradně pořadatel, a to v ceně 3 000 Kč/jednu sadu. Cílem je garantovat hlasitost odpovídající potřebě komentování v rámci jedné expozice (5 W) a nepřesahující její rámec.
– v případě většinového zájmu o rozvod elektrické energie na plochy A, B, C bude fakturován jednorázový poplatek ve výši max. 3 000 Kč na jednu expozici. Pro plochy D a E je stanoven poplatek 1500 Kč. Cílem je vyloučit přítomnost elektrocentrál, které jsou při větším počtu hlučné.

Požaduji ozvučení expozice anone
Preferuji rozvod elektrické energie na ploše anone

Požadavky na umístění vaší plochy vedle firmy
(pohled čelem k asfaltové ploše)
(uvedené firmy musí souhlasit)

KATALOG STROJŮ/PŘEDVÁDĚNÍ STROJŮ/SHOW TRAKTORY A SHOW MANIPULÁTORY

Termín zaslání přihlášky je do 31. 7. 2017 (později zaslaná data není možné do tištěného katalogu z časových důvodů zařadit)

TOP STROJ A AKČNÍ CENA TECHNIKY DO VÝSTAVNÍHO KATALOGU

Katalog bude k dispozici na výstavě všem návštěvníkům, ale hlavně bude formou samostatné přílohy distribuován v časopisech Zemědělec, Farmář, Mechanizace zemědělství, Úroda, Náš chov.

Přehled vystavovatelů v katalogu bude seřazen podle výstavních ploch a podle abecedy.

Vyberte stroje, které si v katalogu přejete prezentovat i s fotografií - ve třech kategoriích:

  1. Top stroj/novinka
  2. Akční cena (libovolný stroj -akční cena sleva)
  3. Předváděné stroje

Plochy A: 5 TOP strojů na stacionární expozici + 1 fotografie vybraného stroje, 5 strojů/souprav předváděných první a druhý den (2 fotografie zvoleného stroje a jejich popis), 3 akční stroje - slevy

Plochy B: 3 TOP stroje na stacionární expozici, 3 stroje/soupravy předváděné první a druhý den (fotografie a název stroje), 2 akční stroje - slevy

Plochy C: 2 TOP stroje na stacionární expozici (fotografie a název stroje), 1 akční stroj - sleva

Plochy D a E: 1 TOP stroj na stacionární expozici/ 1 akční stroj - sleva

Výstavní ploha A1


Zahájení společného předvádění ve 12.00 hod., ukončení v cca 15 hodin

Zahájení společného předvádění ve 12.00 hod., ukončení v cca 15 hodin

S cílem podpořit kontraktační rozměr výstavy nabízíme zviditelnění cenové nabídky vybraných strojů.

Výstavní ploha A2


S cílem podpořit kontraktační rozměr výstavy nabízíme zviditelnění cenové nabídky vybraných strojů.

Výstavní ploha B1


Zahájení společného předvádění ve 12.00 hod., ukončení v cca 15 hodin

Zahájení společného předvádění ve 12.00 hod., ukončení v cca 15 hodin

S cílem podpořit kontraktační rozměr výstavy nabízíme zviditelnění cenové nabídky vybraných strojů.

Výstavní ploha B2


S cílem podpořit kontraktační rozměr výstavy nabízíme zviditelnění cenové nabídky vybraných strojů.

Výstavní ploha B3


Zahájení společného předvádění ve 12.00 hod., ukončení v cca 15 hodin

Zahájení společného předvádění ve 12.00 hod., ukončení v cca 15 hodin

S cílem podpořit kontraktační rozměr výstavy nabízíme zviditelnění cenové nabídky vybraných strojů.

Výstavní ploha C


S cílem podpořit kontraktační rozměr výstavy nabízíme zviditelnění cenové nabídky vybraných strojů.

Výstavní ploha D


S cílem podpořit kontraktační rozměr výstavy nabízíme zviditelnění cenové nabídky vybraných strojů.

Výstavní ploha E


S cílem podpořit kontraktační rozměr výstavy nabízíme zviditelnění cenové nabídky vybraných strojů.

Přehled vystavovatelů v katalogu bude seřazen podle výstavních ploch a podle abecedy.